Najnovšie foto
najnovsi_album
Maxizávin
Najnovšie video

Krížová cesta 2018
Bohoslužby
Po: 6:30, 18:00
Ut: 6:30, 18:00
St: 6:30, 18:00
Št: 6:30, 18:00
Pi: 6:30, 18:00
So: 7:00
Ne: 6:30, 8:30, 10:30, 19.30 - (večerná sv. omša počas letných prázdnin nebýva)

Bohoslužby v iných farnostiach:www.dokostola.sk
Spovedanie
- Vždy pol hodinu pred sv. omšou
- pred večernými sv. omšami cez týždeň od 17.30 h
- počas doobedňajších sv. omší v nedeľu začíname 6.05 h a spovedáme celé dopoludnie podľa možnosti kňazov, počas letných prázdnin cez sv. omše nespovedáme.  

Prvopiatkové spovedanie:
(v týždni pred prvým piatkom)
Pol hodinu pred rannými sv. omšami.
Po - St  od 17:00 h
Št         od 16:30 h
Pia        od 16:00 h
- starších a chorých štvrtok  od 9:00 h
Adorácie

Od 6.12.2019 prebieha adorácia nasledovne:

  • Pondelok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - slávnostné požehnanie
  • Utorok až štvrtok: adorácia v kostole od 7:00 do 21:00 - slávnostné požehnanie
  • Piatok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - uschovanie Sviatosti oltárnej
  • Piatok až nedeľa: adorácia v adoračnej kaplnke od piatku 19:00 do nedele 7:30 - spoločné ranné chvály a požehnanie farnosti
  • Nedeľa: spoločná adorácia v kostole od 18:00 do 19:00 - slávnostné požehnanie farnosti
Stránkové hodiny
  doobeda poobede
Pondelok    15:30 - 16:30
Streda 8:30 - 9:30  
Piatok    *15:30 - 16:30

*Stránkové hodiny v prvopiatkovom týždni sú iba v pondelok a stredu.

SÚRNE ZAOPATRENIE CHORÉHO POSKYTNEME V AKOMKOĽVEK ČASE.

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.
Infopanel
Meniny má Alexander

Počet návštev
Dnes: 80
Včera: 275
Týždeň: 1294
Mesiac: 4476

Spolu: 374794
Reklama
Milovaní bratia a sestry, späť

Milovaní bratia a sestry,

zdrojom pokoja je iba Boh. On svojou mnohotvárnou a jednako vždy tou istou múdrosťou, celé svoje stvorenie rozdelil podľa stupňov, dife-renciácií a hierarchií a ozdobil ho obdivuhodnou a rozmanitou krásou. Aby však rozmanitosť nevyústila do rozporov a nedostala sa do konfliktu sama so sebou, všetky veci zjednotil pod sebou. Harmonickými zákonmi sú spojené s ním, jediným Počiatkom, aby mohol všade zavládnuť pokoj a jednota. „Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja.” (1 Kor 14, 33). Pomaly vstupujeme do nového roka a verím tomu, že túžbou nás všetkých je, aby vládol v nás i v našej farnosti vnútorný pokoj. Tento pokoj môžeme dosiahnuť iba vtedy, keď budeme v Pánovej prítomnosti. 

Keď sme s kaplánom prišli do farnosti, bolo nám povedané, že vo farnosti prebieha „ustavičná poklona”. Teda, že je vystavená Sviatosť oltárna na osobnú, ale aj na spoločnú adoráciu. Mnohí z Vás prichádzate do chrámu a zotrvávate v Pánovej prítomnosti. Vstupujete do najvnútornejších hlbín Pánovho života a On napĺňa Vaše srdcia pokojom. Je to prirodzená túžba človeka – byť so svojím Stvoriteľom.  Sme bytosti z mäsa a krvi
a potrebujeme túto viditeľnú oporu, aby duchovné skutočnosti boli pre nás prístupné. Boh to vie, a preto sa nám dáva v Eucharistii. Mnohí prichádzate a pýtate sa, ako ďalej, či bude aj naďalej prebiehať adorácia. 

Keďže veľa z Vás má v srdci túžbu zotrvávať v Pánovej prítomnosti, tak po zrelej úvahe, po komunikácii s mnohými z Vás a po porade s kňazmi, diecéznou radou a pánom biskupom, Vám chceme ponúknuť túto možnosť aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Zároveň je nevyhnutné, aby táto „ustavičná poklona“ spĺňala všetky náležité predpisy, ktoré nám predkladá autorita Cirkvi. Preto od 2. januára Vám ponúkame nasledovné: od pondelka do štvrtku budeme mať možnosť zotrvávať na adorácii cez deň. V pondelok bude Sviatosť vystavená po rannej svätej omši do večernej svätej omše, keďže po večernej omši sa upratuje kostol. Utorok až štvrtok bude pokračovať adorácia aj po večernej svätej omši do 21:00 hodiny
a spoločne pred požehnaním sa pomodlíme kompletórium. V piatok bude adorácia po rannej svätej omši do večernej svätej omše vo farskom kostole a po večernej svätej omši budeme mať možnosť zotrvávať na adorácii v adoračnej kaplnke do nedele. V nedeľu po rannej svätej omši (6:30) sa pomodlíme v kaplnke ranné chvály a udelí sa eucharistické požehnanie. V nedeľu a prikázané sviatky (kedy je aj deň pracovného pokoja) bude vyložená Sviatosť na spoločnú adoráciu od 18:00 do 19:00 hod. Okrem toho sa vo farskom kostole denne o 15:00 hodine modlí ruženec k Božiemu milosrdenstvu, na ktorý Vás srdečne pozývame. Za kňazské a rehoľné povolanie sa modlíme vo štvrtok po večernej svätej omši pri krátkej adorácii. 

Najmilší bratia a sestry, Eucharistický poklad, ktorý nám Pán dal k dispozícii, nás smeruje k cieľu plného prežívania so všetkými bratmi. Aby sme tento poklad nestratili, potrebné je rešpektovať požiadavky, ktoré vyplývajú z toho, že ide o sviatosť spoločenstva vo viere a v apoštolskej postupnosti. Prisudzujúc Eucharistii vážnosť, ktorú si zasluhuje a pozorne sa snažiac dodržať všetky požiadavky, dávame najavo, že sme si skutočne vedomí veľkosti tohto daru. Využívajme čas, aby sme čo najčastejšie prichádzali pred Pána a zotrvávajli v modlitbe. Na záver nám všetkým chcem popriať, aby čas pred Sviatosťou bol pre nás tým najkrajším stráveným časom pred Pánom.  

 
Sviatosť oltárna v týchto termínoch nebude vyložená
od 23.12.2018 do 2.1.2019
31.12.2018 bude adorácia od 7. - 16. h.
 
Od 2.1.2019 adorácia bude nasledovne:
Pondelok
Adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - slávnostné požehnanie
Utorok až štvrtok
Adorácia v kostole od 7:00 do 21:00 - slávnostné požehnanie
Piatok
Adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - uschovanie Sviatosti oltárnej
Piatok až nedeľa
Adorácia v kaplnke 
piatok od 18:50 do nedele 7:30 - ranné chvály - požehnanie farnosti
Nedeľa
Adorácia v kostole od 18:00 do 19:00 - požehnanie farnosti