Najnovšie foto
najnovsi_album
Maxizávin
Najnovšie video

Krížová cesta 2018
Bohoslužby
Po: 6:30, 18:00
Ut: 6:30, 18:00
St: 6:30, 18:00
Št: 6:30, 18:00
Pi: 6:30, 18:00
So: 7:00
Ne: 6:30, 8:30, 10:30, 19.30 - (večerná sv. omša počas letných prázdnin nebýva)

Bohoslužby v iných farnostiach:www.dokostola.sk
Spovedanie
- Vždy pol hodinu pred sv. omšou
- pred večernými sv. omšami cez týždeň od 17.30 h
- počas doobedňajších sv. omší v nedeľu začíname 6.05 h a spovedáme celé dopoludnie podľa možnosti kňazov, počas letných prázdnin cez sv. omše nespovedáme.  

Prvopiatkové spovedanie:
(v týždni pred prvým piatkom)
Pol hodinu pred rannými sv. omšami.
Po - St  od 17:00 h
Št         od 16:30 h
Pia        od 16:00 h
- starších a chorých štvrtok  od 9:00 h
Adorácie

Od 6.12.2019 prebieha adorácia nasledovne:

  • Pondelok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - slávnostné požehnanie
  • Utorok až štvrtok: adorácia v kostole od 7:00 do 21:00 - slávnostné požehnanie
  • Piatok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - uschovanie Sviatosti oltárnej
  • Piatok až nedeľa: adorácia v adoračnej kaplnke od piatku 19:00 do nedele 7:30 - spoločné ranné chvály a požehnanie farnosti
  • Nedeľa: spoločná adorácia v kostole od 18:00 do 19:00 - slávnostné požehnanie farnosti
Stránkové hodiny
  doobeda poobede
Pondelok    15:30 - 16:30
Streda 8:30 - 9:30  
Piatok    *15:30 - 16:30

*Stránkové hodiny v prvopiatkovom týždni sú iba v pondelok a stredu.

SÚRNE ZAOPATRENIE CHORÉHO POSKYTNEME V AKOMKOĽVEK ČASE.

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.
Infopanel
Meniny má Alexander

Počet návštev
Dnes: 76
Včera: 275
Týždeň: 1290
Mesiac: 4472

Spolu: 374790
Reklama
Farská charita
Farská charita je spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov, ktorí vo farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky.
Bola zriadená farárom farnosti a dňa 10.7.2012 zaregistrovaná Diecéznou charitou Žilina ako jedna z jej základných zložiek.
 
Činnosť Farskej charityje v súčasnosti zameraná na:
- Službu starším a chorým :
                 - sprievod  aj odvoz k lekárovi
                 - vyzdvihnutie liekov
                 - sprievod a pomoc pri nakupovaní
                 - osobný sprievod na sväté omše
                 - poradenstvo pri vyplňovaní formulárov
                 - sprievod na prechádzky.
- Organizovanie priateľských stretnutí  pre seniorov s cieľom
  zoznámenia sa a prehĺbenia vzájomných vzťahov vo farskom spoločenstve.
- Príležitostné zbierky oblečenia, školských potrieb a iných vecí pre rodiny
  v hmotnej núdzi a pre ľudí bez domova. Termíny konania zbierok sú
  vyhlasované vo farských oznamoch a na nástenke.
- Vyhľadávanie bezplatného všeobecno-občianskeho poradenstva a 
   psychologického poradenstva pre sociálne a hmotne núdznych.
- Pomoc diecéznej charite pri napĺňaní jej poslania a pomoc misiám.
Nebránime sa ani inému druhu pomoci, pokiaľ by bola v našich silách  s ohľadom na aktuálny počet dobrovoľníkov a ich možnosti.
 
Keďže charita môže vykonávať svoju činnosť len vďaka dobrovoľníkom a darcom, chceme vás touto cestou poprosiť o pomoc, či už finančnú alebo materiálnu,  poprípade formou stálej alebo príležitostnej dobrovoľníckej práce. Farská charita má v súčasnosti 7 aktívnych dobrovoľníkov, a 2 príležitostných.
Finančne nás môžete podporiť buď v hotovosti do našej pokladne (na príjmový doklad) alebo bezhotovostne na číslo účtu farnosti 0493893002/5600 (do správy pre príjemcu uviesť: "Dar pre Farskú charitu").
 
Za vašu ochotu a pomoc vopred ďakujeme.
 
Kontakty na Farskú charitu:
mobil: 0948 212 767
e-mail: charita.solinky@gmail.com
osobne: v stredu 8.00-9.00 hod. a v piatok 17.00-18.00 hod. (hala pastoračného centra)
 
Web stránka: http://