Najnovšie video

Krížová cesta 2018
Bohoslužby
Po: 6:30, 18:00
Ut: 6:30, 18:00
St: 6:30, 18:00
Št: 6:30, 18:00
Pi: 6:30, 18:00
So: 7:00
Ne: 6:30, 8:30, 10:30, 19.30 - (večerná sv. omša počas letných prázdnin nebýva)

Bohoslužby v iných farnostiach:www.dokostola.sk
Spovedanie
- Vždy pol hodinu pred sv. omšou
- počas večerných sv. omší cez týždeň od 17.30
- počas doobedňajších sv. omší v nedeľu začíname 6.05 a spovedáme celé dopoludnie, počas letných prázdnin cez sv. omše nespovedáme.  

Prvopiatkové spovedanie:
(v týždni pred prvým piatkom)
Po - St od 17:00
Št         od 16:00
Pia       od 16:00
- starších a chorých štvrtok  od 9:00
Adorácie
V našom kostole Dobrého pastiera prebieha ustavičná adorácia, teda 24 hodín. V noci je otvorený bočný vchod z dvora - od fary a malá bránka pri fare.
Spoločné adorácie bývajú:
- vo štvrtok po sv. omši (okrem prázdnin)
- v nedeľu o 18.00 - 19.00

Stránkové hodiny
  doobeda poobede
Pondelok 15:30 - 16:30  
Streda 8:30 - 9:30 18:45 - 19:00
Piatok 8:30 - 9:30  

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.
Infopanel
Meniny má Klaudia

Počet návštev
Dnes: 12
Včera: 104
Týždeň: 710
Mesiac: 3886

Spolu: 292749
Reklama
Farská charita
Farská charita je spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov, ktorí vo farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky.
Bola zriadená farárom farnosti a dňa 10.7.2012 zaregistrovaná Diecéznou charitou Žilina ako jedna z jej základných zložiek.
 
Činnosť Farskej charityje v súčasnosti zameraná na:
- Službu starším a chorým :
                 - sprievod  aj odvoz k lekárovi
                 - vyzdvihnutie liekov
                 - sprievod a pomoc pri nakupovaní
                 - osobný sprievod na sväté omše
                 - poradenstvo pri vyplňovaní formulárov
                 - sprievod na prechádzky.
- Organizovanie priateľských stretnutí  pre seniorov s cieľom
  zoznámenia sa a prehĺbenia vzájomných vzťahov vo farskom spoločenstve.
- Príležitostné zbierky oblečenia, školských potrieb a iných vecí pre rodiny
  v hmotnej núdzi a pre ľudí bez domova. Termíny konania zbierok sú
  vyhlasované vo farských oznamoch a na nástenke.
- Vyhľadávanie bezplatného všeobecno-občianskeho poradenstva a 
   psychologického poradenstva pre sociálne a hmotne núdznych.
- Pomoc diecéznej charite pri napĺňaní jej poslania a pomoc misiám.
Nebránime sa ani inému druhu pomoci, pokiaľ by bola v našich silách  s ohľadom na aktuálny počet dobrovoľníkov a ich možnosti.
 
Keďže charita môže vykonávať svoju činnosť len vďaka dobrovoľníkom a darcom, chceme vás touto cestou poprosiť o pomoc, či už finančnú alebo materiálnu,  poprípade formou stálej alebo príležitostnej dobrovoľníckej práce. Farská charita má v súčasnosti 7 aktívnych dobrovoľníkov, a 2 príležitostných.
Finančne nás môžete podporiť buď v hotovosti do našej pokladne (na príjmový doklad) alebo bezhotovostne na číslo účtu farnosti 0493893002/5600 (do správy pre príjemcu uviesť: "Dar pre Farskú charitu").
 
Za vašu ochotu a pomoc vopred ďakujeme.
 
Kontakty na Farskú charitu:
mobil: 0948 212 767
e-mail: charita.solinky@gmail.com
osobne: v stredu 8.00-9.00 hod. a v piatok 17.00-18.00 hod. (hala pastoračného centra)
 
Web stránka: http://