Najnovšie foto
najnovsi_album
Maxizávin
Najnovšie video

Krížová cesta 2018
Bohoslužby
Po: 6:30, 18:00
Ut: 6:30, 18:00
St: 6:30, 18:00
Št: 6:30, 18:00
Pi: 6:30, 18:00
So: 7:00
Ne: 6:30, 8:30, 10:30, 19.30 - (večerná sv. omša počas letných prázdnin nebýva)

Bohoslužby v iných farnostiach:www.dokostola.sk
Spovedanie
- Vždy pol hodinu pred sv. omšou
- pred večernými sv. omšami cez týždeň od 17.30 h
- počas doobedňajších sv. omší v nedeľu začíname 6.05 h a spovedáme celé dopoludnie podľa možnosti kňazov, počas letných prázdnin cez sv. omše nespovedáme.  

Prvopiatkové spovedanie:
(v týždni pred prvým piatkom)
Pol hodinu pred rannými sv. omšami.
Po - St  od 17:00 h
Št         od 16:30 h
Pia        od 16:00 h
- starších a chorých štvrtok  od 9:00 h
Adorácie

Od 6.12.2019 prebieha adorácia nasledovne:

  • Pondelok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - slávnostné požehnanie
  • Utorok až štvrtok: adorácia v kostole od 7:00 do 21:00 - slávnostné požehnanie
  • Piatok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - uschovanie Sviatosti oltárnej
  • Piatok až nedeľa: adorácia v adoračnej kaplnke od piatku 19:00 do nedele 7:30 - spoločné ranné chvály a požehnanie farnosti
  • Nedeľa: spoločná adorácia v kostole od 18:00 do 19:00 - slávnostné požehnanie farnosti
Stránkové hodiny
  doobeda poobede
Pondelok    15:30 - 16:30
Streda 8:30 - 9:30  
Piatok    *15:30 - 16:30

*Stránkové hodiny v prvopiatkovom týždni sú iba v pondelok a stredu.

SÚRNE ZAOPATRENIE CHORÉHO POSKYTNEME V AKOMKOĽVEK ČASE.

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.
Infopanel
Meniny má Alexander

Počet návštev
Dnes: 82
Včera: 275
Týždeň: 1296
Mesiac: 4478

Spolu: 374796
Reklama
KONGREGÁCIA SESTIER SLUŽOBNÍČOK NAJSVÄTEJŠEJ PANNY MÁRIE NEPOŠKVRNENE POČATEJ
obr

      Hlavným poslaním našej Kongregácie je služba deťom, chudobným a chorým. Služba blížnym je pre nás splnením poslania, ktoré sme dostali od Boha skrze Cirkev a nášho otca zakladateľa bl. Edmunda Bojanowského. To poslanie je pre každú sestru cestou k Bohu, ktorému sme zasvätili celý svoj život. Žijeme charizmou, ktorou Duch Svätý obdaril otca zakladateľa, bl. Edmunda Bojanowského: služba človekovi v jednoduchosti ducha a skutkami lásky podľa vzoru Panny Márie - vernej a obetavej Služobnice Pána. 

   Náš otec zakladateľ Edmund, ktorému hovorili – srdečne dobrý človek – pochádzal zo šľachtického rodu z Poľska. Kongregácia má teda svoje korene v Poľsku, kde prebieha aj naša formácia – príprava na rehoľný život. Pôsobíme okrem Slovenska na celom svete, realizujúc slová nášho bl. Edmunda: "Každá dobrá duša je ako svieca, ktorá sa sama spaľuje a iným svieti". Naša spiritualita je úzko spojená s postavou Panny Márie, ktorá veľkodušne a s pokorou odpovedala na Božie pozvanie: "Hľa Služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova". Hlavným sviatkom je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá sa slávi 8. decembra.

Kongregácia na území bývalého Československa pôsobila už od roku 1927, kedy vznikla Česká provincia, ktorá mala na Morave 5 domov a 60 sestier. Sídlo provincie vtedy bolo v Bohumíne.  

      Na   Slovensko, do Spišskej Belej,  prišli    prvé   sestry   Služobníčky v  roku 1990 na pozvanie zosnulého p. Štefana Horvátha SVD. Neskôr zmenili pôsobisko a odišli do Svitu. V krátkom čase sa utvorili filiálky taktiež v Plavnici a v Žiline

    Na Morave v súčasnosti pôsobíme v Ludgeřoviciach, kde máme Cirkevnú škôlku a v Starom Bohumíne, kde je tiež sídlo Československej provincie.

 

V Žiline pôsobíme od roku 2007 a svoje poslanie uskutočňujeme prácou v Cirkevnej materskej škole Dobrého pastiera a službou vo farnosti. Našu komunitu aktuálne tvoríme v dvojici:

SM. Dominika, SM. Faustína.

 

 SM. Dominika – Pri hľadaní povolania ma v srdci sprevádzalo volanie sv. Augustína, syna mojej krstnej patrónky sv. Moniky: „Pre seba si nás stvoril, Bože, a nespokojné je naše srdce, dokiaľ nespočinie v Tebe." A On dal môjmu srdcu zakúsiť pokoj a upevňuje ma v sebe.

 

 SM. Faustína – Prežívala som obdobie v ktorom som hľadala pravý zmysel svojho života, svoje miesto na zemi.  Mala som vnútorný nepokoj – nebola som spokojná s tým ako žijem. Nevedela som ani poriadne ako sa to stalo, ale veľmi som sa za zaľúbila do „najkrajšieho z ľudských synov" – Ježiša. Túžila som byť iba s Ním a patriť Mu, to bol môj dôvod vstupu do rehole.

 
Web stránka: http://www.sluzobnicky.sk