Najnovšie video

Krížová cesta 2018
Bohoslužby
Po: 6:30, 18:00
Ut: 6:30, 18:00
St: 6:30, 18:00
Št: 6:30, 18:00
Pi: 6:30, 18:00
So: 7:00
Ne: 6:30, 8:30, 10:30, 19.30 - (večerná sv. omša počas letných prázdnin nebýva)

Bohoslužby v iných farnostiach:www.dokostola.sk
Spovedanie
- Vždy pol hodinu pred sv. omšou
- počas večerných sv. omší cez týždeň od 17.30
- počas doobedňajších sv. omší v nedeľu začíname 6.05 a spovedáme celé dopoludnie, počas letných prázdnin cez sv. omše nespovedáme.  

Prvopiatkové spovedanie:
(v týždni pred prvým piatkom)
Po - St od 17:00
Št         od 16:00
Pia       od 16:00
- starších a chorých štvrtok  od 9:00
Adorácie
V našom kostole Dobrého pastiera prebieha ustavičná adorácia, teda 24 hodín. V noci je otvorený bočný vchod z dvora - od fary a malá bránka pri fare.
Spoločné adorácie bývajú:
- vo štvrtok po sv. omši (okrem prázdnin)
- v nedeľu o 18.00 - 19.00

Stránkové hodiny
  doobeda poobede
Pondelok 15:30 - 16:30  
Streda 8:30 - 9:30 18:45 - 19:00
Piatok 8:30 - 9:30  

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.
Infopanel
Meniny má Klaudia

Počet návštev
Dnes: 12
Včera: 104
Týždeň: 710
Mesiac: 3886

Spolu: 292749
Reklama
Liturgia
Modlitby | Kódex | Sviatosti | Adoracie | Odpustky |
Adorácie
 

Prostredníctvom eucharistickej adorácie sa Ježiš dotýka duše každého človeka a pôsobí v samom srdci sveta. Adorácia ako univerzálny prostriedok proti zlu, ktoré sužuje ľudstvo, je čerpaním Božej milosti priamo z jej prameňa. Adorácia z nás robí aktívnych spolupracovníkov Boha, lebo nás zjednocuje s Kristom v jeho ustavičnej adorácii Otca a v diele vykúpenia ľudstva. Eucharistická adorácia býva v nedeľu a trvá asi hodinu. V atmosfére sviečok a vône kadidla je sprevádzaná spevmi z Taizé a modlitbami, zamysleniami, čítaniami z Písma.
 
"Nemôžeš sa modliť doma ako v Cirkvi, kde je veľký počet, kde vystupuje volanie k Pánovi ako z jedného srdca. Tam je niečo naviac, súzvuk duší, puto lásky, modlitby kňazov."
(sv. Ján Zlatoústy)
 
"Nedeľa je aj dňom na uvažovanie, dňom na ticho, na pestovanie kultúry a meditáciu, čo všetko napomáha vzmáhaniu vnútorného a kresťanského života."
(Katechizmus katolíckej Cirkvi)
 
Pán Ježiš povedal:

"Nevedeli ste ani hodinu so mnou bdieť?"

Aj touto formou modlitby chceme zadosťučiniť Pánovmu smädu po našej láske a pozornosti vo Sviatosti jeho Lásky. Príďte spolu s nami tvoriť duchovné srdce, ktoré bije v Kristovej Cirkvi. To Srdce bije Láskou Ducha Svätého. 
 
Preto vás pozývame aj na spoločnú adoráciu v našej farnosti:
- nedeľu od 18.00-19.00 hod.
- každý štvrtok po večernej sv. omši (okrem prázdnin)