Najnovšie video

Krížová cesta 2018
Bohoslužby
Po: 6:30, 18:00
Ut: 6:30, 18:00
St: 6:30, 18:00
Št: 6:30, 18:00
Pi: 6:30, 18:00
So: 7:00
Ne: 6:30, 8:30, 10:30, 19.30 - (večerná sv. omša počas letných prázdnin nebýva)

Bohoslužby v iných farnostiach:www.dokostola.sk
Spovedanie
- Vždy pol hodinu pred sv. omšou
- pred večernými sv. omšami cez týždeň od 17.30 h
- počas doobedňajších sv. omší v nedeľu začíname 6.05 h a spovedáme celé dopoludnie podľa možnosti kňazov, počas letných prázdnin cez sv. omše nespovedáme.  

Prvopiatkové spovedanie:
(v týždni pred prvým piatkom)
Pol hodinu pred rannými sv. omšami.
Po - St  od 17:00 h
Št         od 16:30 h
Pia        od 16:00 h
- starších a chorých štvrtok  od 9:00 h
Adorácie

Od 6.12.2019 prebieha adorácia nasledovne:

  • Pondelok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - slávnostné požehnanie
  • Utorok až štvrtok: adorácia v kostole od 7:00 do 21:00 - slávnostné požehnanie
  • Piatok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - uschovanie Sviatosti oltárnej
  • Piatok až nedeľa: adorácia v adoračnej kaplnke od piatku 19:00 do nedele 7:30 - spoločné ranné chvály a požehnanie farnosti
  • Nedeľa: spoločná adorácia v kostole od 18:00 do 19:00 - slávnostné požehnanie farnosti
Stránkové hodiny
  doobeda poobede
Pondelok    15:30 - 16:30
Streda 8:30 - 9:30  
Piatok    *15:30 - 16:30

*Stránkové hodiny v prvopiatkovom týždni sú iba v pondelok a stredu.

SÚRNE ZAOPATRENIE CHORÉHO POSKYTNEME V AKOMKOĽVEK ČASE.

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.
Infopanel
Meniny má Izidor

Počet návštev
Dnes: 126
Včera: 351
Týždeň: 2550
Mesiac: 9018

Spolu: 384909
Fotogaléria - 2020

Posedenie pre ženy, ktoré upratujú kostol [0..0]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Existujú ľudia čo chcú nezištne pracovať? Čítaj ďalej...

Po adorácii, večer 18. 11. 2012, viac ako 50 žien  - služobníc z upratovacích skupín,  prijalo pozvanie na spoločné stretnutie v hale CVČ Strom. Hostiteľ, náš duchovný otec  Ján Hudec,  nás srdečne privítal, poďakoval za službu, ktorú vykonávame v našom chráme a objasnil nám, aká je to   pre človeka veľká milosť, keď príjme pozvanie slúžiť Pánu Bohu a blížnemu. Nazval nás anjelmi , lebo anjel prináša dobro a my sme tiež prinášateľmi takého dobra. Požehnal nás i pokrm, ktorý nám s láskou pripravili naše vedúce služobnice  -  Helenka a Majka.  K nášmu spoločenstvu boli pozvaní aj kapláni  Jaroslav a Ondrej.  V rozhovoroch, kde sme mali možnosť lepšie sa spoznať,  pri speve - piesňach na želanie, kde nám v láskavom humore poslúžila naša sestra Hanka, čas rýchlo uplynul.
 A čo na záver ? Ak sa chceš zapojiť aj ty ako anjel ktorý slúži, môžeš sa pridať ku nám. Je to služba len jeden krát za štvrť roka a môžeš získať veľmi mnoho a zažiť aj spoločne posedenie.                               Už len malé poďakovanie nášmu nebeskému Otcovi:
 Milostivý a láskavý Pane, ďakujeme Ti za všetky Tvoje dary a prosíme Ťa, aby si nás i naďalej požehnával, ochraňoval a posilňoval.
Mária G.