Najnovšie video

Krížová cesta 2018
Bohoslužby
Po: 6:30, 18:00
Ut: 6:30, 18:00
St: 6:30, 18:00
Št: 6:30, 18:00
Pi: 6:30, 18:00
So: 7:00
Ne: 6:30, 8:30, 10:30, 19.30 - (večerná sv. omša počas letných prázdnin nebýva)

Bohoslužby v iných farnostiach:www.dokostola.sk
Spovedanie
- Vždy pol hodinu pred sv. omšou
- pred večernými sv. omšami cez týždeň od 17.30 h
- počas doobedňajších sv. omší v nedeľu začíname 6.05 h a spovedáme celé dopoludnie podľa možnosti kňazov, počas letných prázdnin cez sv. omše nespovedáme.  

Prvopiatkové spovedanie:
(v týždni pred prvým piatkom)
Pol hodinu pred rannými sv. omšami.
Po - St  od 17:00 h
Št         od 16:30 h
Pia        od 16:00 h
- starších a chorých štvrtok  od 9:00 h
Adorácie

Od 6.12.2019 prebieha adorácia nasledovne:

  • Pondelok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - slávnostné požehnanie
  • Utorok až štvrtok: adorácia v kostole od 7:00 do 21:00 - slávnostné požehnanie
  • Piatok: adorácia v kostole od 7:00 do 18:00 - uschovanie Sviatosti oltárnej
  • Piatok až nedeľa: adorácia v adoračnej kaplnke od piatku 19:00 do nedele 7:30 - spoločné ranné chvály a požehnanie farnosti
  • Nedeľa: spoločná adorácia v kostole od 18:00 do 19:00 - slávnostné požehnanie farnosti
Stránkové hodiny
  doobeda poobede
Pondelok    15:30 - 16:30
Streda 8:30 - 9:30  
Piatok    *15:30 - 16:30

*Stránkové hodiny v prvopiatkovom týždni sú iba v pondelok a stredu.

SÚRNE ZAOPATRENIE CHORÉHO POSKYTNEME V AKOMKOĽVEK ČASE.

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.
Infopanel
Meniny má Izidor

Počet návštev
Dnes: 126
Včera: 351
Týždeň: 2550
Mesiac: 9018

Spolu: 384909
Fotogaléria - 2020

Farské misie [0..0]

foto
foto
foto
foto
foto
foto


Tešme sa spoločne z Božieho požehnania počas misií.

Po minuloročných ľudových  misiách sa v našej farnosti konala obnova misií, na ktorú k nám aj v tomto roku zavítali otcovia františkáni  z Trnavy –  br. František  Olbert OFM a br. Gabriel Pavol Prievalský  OFM .
Obnova sa začala v stredu 7.11.2012 sv. omšou pre birmovancov. Misijná kázeň, ktorú mal povedal otec  František, bola hlbším vysvetlením sviatosti birmovania, jej významu v živote dospelého kresťana. Po sv. omši dostali slovo mladí ľudia z Bratislavy, ktorí zdieľali s našimi birmovancami svoju skúsenosť hľadania vzťahu ku Kristovi. Niekedy si tento vzťah málo vážime a vzďaľujeme sa o Neho. Často až keď padneme, uvedomíme si, koho sme stratili. Mladí svedčili, že sa oplatí hľadať , lebo Boh si nás nachádza.  Boli to pekné a zaujímavé svedectvá , zvlášť svedectvo mladej ženy, ktorá už v dospievaní odišla z domu a zostala na ulici a v 17-tich porodila dieťa.  Boh jej ukázal cestu životom  a ona o tom teraz svedčí.
Vo štvrtok 8.11. zavítali otcovia do našej Cirkevnej škôlky a o 8:00 mali sv. omšu pre deti, ktoré vyplnili kaplnku  v hojnom počte a radostne reagovali na veselú kázeň otca Gabriela o Slávnosti, ktorá sa konala v trúbe na pečenie. Ponaučenie, ktoré si z kázne odniesli, bolo takéto: aby sme boli ako spoločenstvo dobrí a príjemní, máme sa spolu prijímať v láske. Inak by sme boli ako bábovka bez cukru.
V ten istý deň, večer o 18:00, celebroval farskú sv. omšu otec Gabriel jeho kázanie bolo pozvaním k osobnému prežívaniu nášho vzťahu k eucharistickému Kristovi.
V piatok  ráno sa začalo vyučovanie v našej Cirkevnej škole misijnou sv. omšou v školskej kaplnke. Žiaci si priniesli na veľkom výkrese Ježišovu tvár, ktorá bola mozaikou ľudských tvárí. Otec Gabriel na to nadviazal a hovoril o tom, aké šťastie je byť v Ježišovej tvári, prežívať Jeho lásku. Z blízkosti Jeho tváre nás môže vzdialiť iba hriech. Skrze sviatosť pokánia môžeme znova prežívať jeho lásku. Deti sa naučili spievať pieseň s refrénom: „On je Pán, my sme Jeho deti.“
Na večernej sv. omši v piatok sa otec František zaoberal témou viery ako živého vzťahu k Pánovi. Medzi iným podotkol, že byť veriacim neznamená byť bezchybným, silným, nezraniteľným. Veriaci – to nie je človek, ktorý vie všetko. Ani Pán Ježiš sa neprejavoval ako nezraniteľný – naopak, vedel, čo je utrpenie, súcit. Ani Cirkev, ako spoločenstvo, nie je nezraniteľná. Viera je predovšetkým vzťah v láske a pravde.
V sobotu na večernej sv. omši otec Gabriel široko rozvinul tému Božieho Slova. Slovo Božie je ako meč, ktorým si môžeme presekať cestu aj v hustej džungli života. Pravidelné denné čítanie Božieho slova môže človeka vyslobodí aj z ťažkej závislosti, nezáleží na tom, že človek všetkému nerozumie. Božie Slovo – to je Kristus sám. Biblia má mať v našom živote centrálne miesto.
Po homílii bola udeľovaná sviatosť pomazania chorých ako posila pre dušu i telo.
Misie vyvrcholili v nedeľu, ktorá sa niesla v znamení krstu. Na misijných sv. omšiach bolo Kyrie nahradené pokropením ľudu svätenou vodou na znamenie krstu, ktorý nás znovuzrodzuje pre Boží život. Na detskej sv. omši dostávali budúce prvoprijímajúce deti krížik. V homílii bolo vysvetlené, čo to znamená patriť ku Kristovi. On je zároveň kráľ, prorok i kňaz. Podobne aj my – máme účasť na Jeho kráľovskej hodnosti, čo je pre nás výsada; tiež máme podiel na jeho prorockom poslaní – čo znamená ohlasovanie Krista iným slovom i životom; máme taktiež podiel na Jeho kňazstve – čo znamená službu. Všetci tvoríme všeobecné kňazstvo a kňazi zvlášť majú poslanie slúžiť ako Kristus.
Otcovia františkáni slúžili  aj  v spovednici. Veriacim takisto poskytli možnosť obohatiť svoju knižnicu  duchovné knihy a nahrávky.  Prosili o modlitbu a tiež sľúbili, že sa budú za nás  modliť.